Instal·lacions per a un edifici hoteler de la cadena ACCOR a la ciutat de Girona.

Instal·lacions per a un edifici hoteler de la cadena ACCOR a la ciutat de Girona.

L'hotel Ibis consta de 115 habitacions i l'hostal Etap de 92 habitacions. Ambdós edificis comparteixen l’accés, les zones d’aparcament i les zones enjardinades.  
S’han projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:
-Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
-Instal·lació elèctrica de mitja tensió.
-Grup electrogen.
-Parallamps.
-Instal·lacions de seguretat i vigilància.
-Detecció i extinció d’incendis.
-Fontaneria.
-Climatització.
-Aigua calenta sanitària.
-Instal·lació de plaques solars per ACS.
-Gas natural.
-Telecomunicacions i informàtica.
-Sanejament i aigües pluvials.
Totes les instal·lacions han estat dissenyades en especial per obtenir un consum energèticament eficient. En aquest sentit, s’ha realitzat una instal·lació solar per ACS amb una contribució solar mínima del 50 %. En concret s’han instal·lat 42 panells solars per a l’hotel Ibis i 27 panells solars per a l’hostal Etap.