Instal·lació solar fotovoltaica de 6,37 kWp a Les Franqueses del Vallès

Instal·lació solar fotovoltaica de 6,37 kWp a Les Franqueses del Vallès

Instal·lació fotovoltaica de 6,37 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents sobre una masia antiga a Les Franqueses del Vallès.
S'estima que els 14 mòduls fotovoltaics de 455 Wp generaran una producció solar de 7.990 kWh/any, la qual representa el 100% del consum anual de l'habitatge.