Instal·lació solar fotovoltaica de 59,4 kWp sobre un poliesportiu a Caldes de Montbui

Instal·lació solar fotovoltaica de 59,4 kWp sobre un poliesportiu a Caldes de Montbui

Instal·lació fotovoltaica de 59,4 kWp en modalitat d'autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació per un poliesportiu a Caldes de Montbui. Des de la fotovoltaica instal·lada al pavelló es preté donar subministrament elèctric als equipaments propers de l'ajuntament per tal de formar una comunitat energètica.
S'estima que els 120 mòduls fotovoltaics de 495 Wp generaran una producció solar de 75.363 kWh/any.