Instal·lació solar fotovoltaica de 14,19 kWp per autoconsum amb compensació d'excedents a la Ludoteca de Vilablareix.

Instal·lació solar fotovoltaica de 14,19 kWp per autoconsum amb compensació d'excedents a la Ludoteca de Vilablareix.

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents per la Ludoteca i el Casal de Vilablareix (Girona) formada per 43 mòduls de 330 Wp que sumen 14,19 kWp i un inversor fotovoltaic de 12 kW nominals. 
S'estima que la generació elèctrica serà de 21.200 kWh/any, equivalent a uns estalvis de 2.000 €/any (s/iva) i que signifiquen una reducció d'emissions de CO2 de 9,5 tones a l'any.