Instal·lació solar fotovoltaica de 10,8 kWp a Sant Cugat del Vallès

Instal·lació solar fotovoltaica de 10,8 kWp a Sant Cugat del Vallès

Instal·lació de fotovoltaica de 10,8 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents a Sant Cugat del Vallès 
S'estima que els 24 mòduls fotovoltaics de 450 Wp generaran una producció solar de 15.168 kWh/any.