Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 5,40 kWp amb compensació d'excedents per un habitatge a Sant Gregori

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 5,40 kWp amb compensació d'excedents per un habitatge a Sant Gregori

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 12 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun que generen un total de 7.531 kWh de producció solar. Es contribueix a la reducció de les emissions de CO2; conretament, de 1,3 Tn anuals.