Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 2,73 kWp amb compensació d'excedents per a un habitatge a Bescanó

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 2,73 kWp amb compensació d'excedents per a un habitatge a Bescanó

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 6 mòduls fotovoltaics de 455 Wp de potència cadascun que generen una producció solar de 3.505 kWh i que contribueixen a la reducció de 0,6 Tn d'emissions de CO2 cada any.