Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 8 kWp per un habitatge a Sant Celoni

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 8 kWp per un habitatge a Sant Celoni

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 16 mòduls fotovoltaics, de 500 Wp de potència cadascun, capaços de generar una producció solar de l'ordre de 10.853 kWh i de reduir 2,1 Tn d'emissions de CO2 cada any.