Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 71,89 kWp per a l'empresa Toni Pons a Girona

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 71,89 kWp per a l'empresa Toni Pons a Girona

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum constituïda per 158 mòduls de 455 Wp de potència cadascun. Arriba a generar una producció solar de l'ordre de 94.843 kWh i redueix l'emissió de 25 Tn de CO2 cada any.