Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 70 kWp per a l'empresa Sakura Cars a Fornells de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 70 kWp per a l'empresa Sakura Cars a Fornells de la Selva

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 140 mòduls fotovoltaics de 500 Wp de potència cadascun. Capaç de generar un total de producció solar de l'ordre de 86.748 kWh i de reduir 27,8 Tn d'emissions de CO2 anuals.