Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 7 kWp per una casa rural a Sagàs

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 7 kWp per una casa rural a Sagàs

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum composada per 14 mòduls fotovoltaics, de 500 Wp de potència cadascun, generadors d'una producció solar de 8.137 kWh i capaços de reduir 1,7 Tn d'emissions de CO2 anuals.