Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 55,35 kWp per a la Fundació de la Pagesia de Catalunya a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 55,35 kWp per a la Fundació de la Pagesia de Catalunya a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum composada per 123 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar total de 65.344 kWh i que contribueixen a la reducció de 27,8 Tn d'emissions de CO2 anuals.