Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,46 kWp per a un habitatge a Fornells de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,46 kWp per a un habitatge a Fornells de la Selva

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 12 mòduls fotovoltaics, de 455 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar equivalent a 7.346 kWh i que redueixen 1,2 Tn d'emissions de CO2 cada any.