Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5 kWp per un habitatge a Santa Pau

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5 kWp per un habitatge a Santa Pau

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 10 mòduls fotovoltaics, de 500 Wp de potència cadascun, que arriben a generar una producció solar equivalent a 6.850 kWh i que redueixen 1,4 Tn d'emissions de CO2 cada any.