Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 49 kWp per a l'obrador Rovira CB, a Sagàs

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 49 kWp per a l'obrador Rovira CB, a Sagàs

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 98 mòduls fotovoltaics, de 500 Wp de potència cadascun, capaços de generar una producció solar de l'ordre de 69.592 kWh i de reduir 22,3 Tn anuals d'emissions de CO2 a l'atmosfera.