Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 47 kWp per a l'empresa Masia Els Casals a Sagàs

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 47 kWp per a l'empresa Masia Els Casals a Sagàs

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 94 mòduls solars, de 500 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar equivalent a 40.772 kWh i que redueixen 15,2 Tn d'emissions de CO2 cada any.