Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 42,30 kWp per a l'empresa Tecnopower a Sant Feliu de Llobregat

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 42,30 kWp per a l'empresa Tecnopower a Sant Feliu de Llobregat

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 94 mòduls fotovoltaics, de 500 Wp de potència cadascun, que sumen un total de producció solar equivalent a 53.846 kWh. Contribueix a la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera; concretament de 15,1 Tn anuals.