Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,60 kWp per un habitatge a Sant Celoni

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,60 kWp per un habitatge a Sant Celoni

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 8 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. Genera una producció solar de 4.950 kWh i contribueix a la reducció de 0,8 Tn d'emissions de CO2 anuals.