Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,15 kWp per a un habitatge a Argelaguer

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,15 kWp per a un habitatge a Argelaguer

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 7 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar equivalent a 4.300 kWh i que contribueixen a la reducció de 0,7 Tn d'emissions de CO2 anuals.