Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 22 kWp per a l'empresa Rovira C.B. a Sagàs

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 22 kWp per a l'empresa Rovira C.B. a Sagàs

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 44 mòduls fotovoltaics de 500 Wp de potència cadascun. Capaç de generar una producció solar total equivalent a 27.802 kWh i de contribuir a la reducció d'emissions de CO2  a l'atmosfera; concretament, de 10,2 Tn anuals.