Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 11,70 kWp per a un habitatge a Sant Joan Les Fonts

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 11,70 kWp per a un habitatge a Sant Joan Les Fonts

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 26 mòduls de 450 Wp de potència cadascun. Arriba a generar una producció solar equivalent a 15.207 kWh i contribueix a la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera; concretament, de 4,3 Tn anuals. A més de la fotovoltaica, també s'ha dut a terme la instal·lació d'una bateria de Liti de 15 kWh i un sistema de backup per poder fer funcionar les càrregues prioritàries en cas de pèrdua del subministrament de la xarxa elèctrica.