Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 10 kWp per a un habitatge a les Franqueses del Vallès

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 10 kWp per a un habitatge a les Franqueses del Vallès

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum composada per 22 mòduls fotovoltaics, de 455 Wp de potència cadascun, que generen un total de producció solar equivalent a 14.225 kWh i que contribueixen a la reducció d'emissions de CO2; concretament de 2,7 Tn per any.