Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 9,90 kWp per a un habitatge a Vulpellac

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 9,90 kWp per a un habitatge a Vulpellac

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 22 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, capaços de generar un total de producció solar equivalent a 14.099 kWh i a la vegada de reduir 4,3 Tn d'emissions de CO2 anuals.