Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 8,55 kWp per un habitatge a Bescanó

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 8,55 kWp per un habitatge a Bescanó

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 19 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun capaç de generar un total de 10.515 kWh de producció solar a la vegada que redueix 2,6 Tn d'emissions de CO2 cada any.