Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 3,64 kWp per a un habitatge a Gualba

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 3,64 kWp per a un habitatge a Gualba

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum constituïda per 8 mòduls fotovoltaics, de 455 Wp de potència cadascun, generadors d'una producció solar de 4.870 kWh. Contribueix a la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera; concretament, 1,7 Tn anuals.