Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 9,24 kWp per a un habitatge a Vallgorguina

Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 9,24 kWp per a un habitatge a Vallgorguina

Instal·lació fotovolaica d'autoconsum dotada de 21 mòduls fotovoltaics, de 440 Wp de potència cadascun, capaços de generar una producció solar equivalent a 11.799 kWh i de reduir 2,9 Tn d'emissions de CO2 cada any.