Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d’excedents de 18 kWp per a l’empresa TP Sport a Sant Celoni

Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d’excedents de 18 kWp per a l’empresa TP Sport a Sant Celoni

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum dotada de 40 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. Capaç de generar una producció solar equivalent a 23.866 kWh i de reduir 7,5 Tn d’emissions de CO2 a l’any.