Instal·lació fotovoltaica de 8,55 kWp a Bescanó

Instal·lació fotovoltaica de 8,55 kWp a Bescanó

Instal·lació fotovoltaica de 8,55 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents a Bescanó.
S'estima que els 19 mòduls fotovoltaics de 450 Wp generaran una producció solar de 10.515 kWh/any.