Instal·lació fotovoltaica de 8,01 kWp a Vilafant

Instal·lació fotovoltaica de 8,01 kWp a Vilafant

Instal·lació fotovoltaica de 8,01 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents per un habitatge a Vilafant. 
S'estima que els 18 mòduls fotovoltaics de 445 Wp generaran una producció solar de 11.313 kWh/any.