Instal·lació fotovoltaica de 7,2 kWp a Sant Salvador de Guardiola

Instal·lació fotovoltaica de 7,2 kWp a Sant Salvador de Guardiola

Instal·lació fotovoltaica de 7,2 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents a Sant Salvador de Guardiola. 
S'estima que els 16 mòduls fotovoltaics de 450 Wp generaran una producció solar de 10.214 kWh/any.