Instal·lació fotovoltaica de 7 kWp amb compensació d'excedents a Santa Maria de Palautordera.

Instal·lació fotovoltaica de 7 kWp amb compensació d'excedents a Santa Maria de Palautordera.

Instal·lació d'autoconsum amb compensació d'excedents per una casa formada per 18 mòduls de  390 Wp que sumen un total de 7 kWp instal·lats i un inversor fotovoltaic de 6 kW nominals. 
S'estima que la producció anual serà de 10.150 kWh/any, cobrint més de la meitat de la demanda elèctrica de l'habitatge.