Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma dels col·lectors generals del bloc C de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona.

Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma dels col·lectors generals del bloc C de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona.

Instal·lació d'una nova refredadora de 450 kW i reforma integral del sistema de distribució en la sala de col·lectors del bloc C. Totes les obres es van desenvolupar en un termini de tres mesos.