Instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic per autoconsum a la nova estació del carrilet de Bescanó.

Instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic per autoconsum a la nova estació del carrilet de Bescanó.

Instal·lació  d'1,2 kWp de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de la nova estació de Bescanó per autoconsum amb injecció zero a xarxa.
Es preveu que la producció energètica d'aquesta instal·lació sigui de 1.620 kWh a l'any.