Instal·lació d’un sistema de regulació de la velocitat en una aspiració de pols de suro en els processos productius de l'empresa Francisco Oller.

Instal·lació d’un sistema de regulació de la velocitat en una aspiració de pols de suro en els processos productius de l'empresa Francisco Oller.

Reducció del 50% de l'energia consumida pels motors d'extracció de pols d'esmerilat del suro. Aquest percentatge equival a un estalvi de fins a 115.000 kWh per any i a evitar l'emissió de 53 tones de CO2 a l'atmosfera anualment.
En la secció d’esmerilat, al tap de suro se li aplica, per mitjà de la maquinària, un poliment superficial. Amb aquest polit s’allibera una pols de suro que ha de ser aspirada per no contaminar l’ambient interior.