Instal·lació d'un sistema de calefacció amb termollar de foc i caldera de gas natural amb recolzament d'energia solar tèrmica amb captadors de tubs de buit en un habitatge unifamiliar de 180 m² a Sant Pere Pescador.

Instal·lació d'un sistema de calefacció amb termollar de foc i caldera de gas natural amb recolzament d'energia solar tèrmica amb captadors de tubs de buit en un habitatge unifamiliar de 180 m² a Sant Pere Pescador.

Execució d’un sistema de calefacció i generació d’ACS mitjançant biomassa, gas natural i energia solar tèrmica en un habitatge d'alta eficiència energètica.
La instal·lació de biomassa disposa d'una termollar de foc amb producció d’aigua calenta com a única font de calor.
La instal·lació d’energia solar equipa una placa solar tèrmica de tubs de buit a la coberta de l’edifici i un dipòsit amb doble serpentí per l'acumulació de l’energia tèrmica.
Totes les instal·lacions s'han executat en modalitat claus en mà per Ecovat, incloent un sistema de monitorització de l'energia consumida, un sistema domòtic, instal·lacions de climatització i instal·lacions hidràuliques.