INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 8,65 kWp PER UN HABITATGE A CALONGE

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 8,65 kWp PER UN HABITATGE A CALONGE

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb compensació d’excedents de 8,65 kWp.
Sobre la coberta plana s’han instal·lat 19 mòduls de 455Wp.
Utilitzant un disseny d’estructura ad-hoc s’han inclinat les plaques 15º per optimitzar la captació d’energia solar☀ i per tant també la generació d’energia elèctrica. S’estima que la producció anual serà de 11.881 kWh.