INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓSISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PER UNA NAU INDUSTRIAL A SANT JUST DESVERN

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓSISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PER UNA NAU INDUSTRIAL A SANT JUST DESVERN

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA REFORMA DE LES OFICINES D'UNA NAU INDUSTRIAL A SANT JUST DESVERN
Els treballs han consistit en el subministrament i muntatge d’un sistema climatització mitjançant equips de gas refrigerant a dues plantes d’oficines de 260 m2 en total. Aquestes es troben dividides en dues plantes, que es divideixen en diversos despatxos, sales de reunions i sales de treball de fins a 90 m2.

Les unitats exteriors s’han situat a la coberta de l’edifici, i les interiors a cadascuna de les estances a climatitzar. La potència instal·lada total és de 45 kW.

Cada planta disposa de ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor, per millorar l’eficiència energètica i donar compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques. L’aire de renovació és filtrat per assegurar-ne la qualitat i evitar l’entrada d’impureses, segons reglament.