Estudi de viabilitat i preparació del plec de licitació per la gestió de les centrals de producció d’energies, construcció i gestió d’una nova planta de trigeneració al Parc Hospitalari Martí i Julià de l’Institut d’Assistència Sanitària a Salt.

Estudi de viabilitat i preparació del plec de licitació per la gestió de les centrals de producció d’energies, construcció i gestió d’una nova planta de trigeneració al Parc Hospitalari Martí i Julià de l’Institut d’Assistència Sanitària a Salt.

Estudi de viabilitat tècnic i econòmic per la instal·lació d’una planta de trigeneració formada per un motor de cogeneració de 1000 KW, una planta d’absorció de 800 KW i el sistema de distribució (District heating i District Cooling) al Parc Hospitalari de Salt.