Estudi de viabilitat d’una planta de trigeneració de 1.000kWe a l’empresa Procesfil. (Anglès-Girona)

Estudi de viabilitat d’una planta de trigeneració de 1.000kWe a l’empresa Procesfil. (Anglès-Girona)

Procesfil forma part del grup ANTEX; empresa dedicada a la fabricació de fil sintètic a partir de polímer cru. Les fases de fusió i extrusió requereixen una refrigeració contínua per mantenir la temperatura de les sales. Aquest procés requereix una gran quantitat d’energia frigorífica i genera un cost molt elevat.
S’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar una trigeneració per tal d’aprofitar el vapor, l’aigua calenta de refrigeració i els fums d’escapament provinents del generador elèctric (mòdul cogenerador) per la producció de fred mitjançant una màquina d’absorció.
S’utilitzaria GNL com a combustible per obtenir electricitat i energia frigorífica, aconseguint per una banda la producció del fred necessari, i per l’altra electricitat. D'aquesta manera es podria aconseguir un augment de l’eficiència i un rendiment econòmic gràcies a la venda d’electricitat.
Després d’analitzar la demana energètica i les característiques de la instal·lació, s’han proposat vàries alternatives tant amb motors com amb turbines. Els resultats reflecteixen un escenari amb retorns de la inversió que es mouen entre els 2 anys i mig i els 3 anys en la majoria de casos.