Estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració de 1.000kWe a l’empresa Casademont (Bonmatí - Girona).

Estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració de 1.000kWe a l’empresa Casademont (Bonmatí - Girona).

Casademont és una empresa que es dedica a l’elaboració d’embotits i productes carnis. Pel processos de cocció, assecat i neteja necessiten aportació de calor en forma d’aigua calenta  i vapor. La generació d’aquesta energia a partir de fuel-oil representa un cost elevat per l’empresa.
En l’estudi s’ha valorat canviar el combustible actual per GNL i la instal·lació d’una planta de cogeneració per a la producció simultània d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta. D’aquesta manera mentre es produeix l’energia tèrmica necessària pel procés productiu es generaria energia elèctrica que seria venuda a la xarxa, aconseguint un benefici econòmic i un sistema de producció d’energia més eficient.
Després d’analitzar la demana energètica i les característiques de la instal·lació s’han proposat vàries alternatives tant amb motors com amb turbines. Els resultats reflecteixen un escenari amb retorns de la inversió que es mouen entre els 3 anys i els 3 anys i mig en la majoria de casos.