Dues instal·lacions solars fotovoltaiques amb compensació d'excedents per dos habitatges a Malgrat de Mar.

Dues instal·lacions solars fotovoltaiques amb compensació d'excedents per dos habitatges a Malgrat de Mar.

Dos instal·lacions d'autoconsum amb compensació d'excedents per habitatges combinades amb la instal·lació d'aerotèrmia. Cada sistema fotovoltaic està format per 16 mòduls de 330 Wp, que sumen un total de 5,28 kWp instal·lats, i un inversor fotovoltaic de 4,6 kW nominals. 
S'estima que per cada habitatge es poden arribar a generar 7.000 kWh/any, que d'aprofitar-se en la seva totalitat significarien 1.000 € anuals d'estalvis i una reducció d'emissions de CO2 de 3,3 tones a l'any.