Central tèrmica de biomassa de 500 kW a l’Hotel Saliecho de Formigal.

Central tèrmica de biomassa de 500 kW a l’Hotel Saliecho de Formigal.

Instal·lació d’una central tèrmica de biomassa llenyosa en una nova sala de calderes i sitja soterrada a l'hotel Saliecho de Formigal per cobrir la demanda tèrmica existent.
Es pretén substituir l’actual sistema de generació de calor i d’ACS mitjançant calderes de gasoil, aconseguir un alt estalvi econòmic i reduir les emissions de CO2 de la instal·lació.