Central tèrmica de biomassa de 500 kW a l’Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar.

Central tèrmica de biomassa de 500 kW a l’Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar.

Instal·lació d’una central tèrmica de biomassa llenyosa al soterrani de l’Hotel Golden Bahia de Tossa de Mar per tal de generar el 95% de la demanda tèrmica existent.
Es pretén substituir l’actual sistema de generació de calor i d’ACS mitjançant calderes de gas propà, aconseguir un alt estalvi econòmic i reduir les emissions de CO2 de la instal·lació.