Avantprojecte per la millora de l'eficiència energètica dels municipis d'Anglès, Amer i Flaçà.

Avantprojecte per la millora de l'eficiència energètica dels municipis d'Anglès, Amer i Flaçà.

Auditoria energètica de l'enllumenat públic dels municipis. Es defineixen mesures d'estalvi energètic per l'enllumenat exterior, valorant econòmicament les mesures proposades, analitzant els criteris de rendibilitat, eficiència energètica i estalvi econòmic d'aquestes.