Auditoria de la instal·lació elèctrica de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona.

Auditoria de la instal·lació elèctrica de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona.

Auditoria de l'estat actual de les instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió de l'hospital.
Redacció del pla director per l'actualització de les instal·lacions, adaptació a la normativa actual, millora de la seguretat i fiabilitat elèctrica i propostes per afrontar les futures ampliacions.