Ampliació d’un centre de mesura i transformació en mitja tensió d’una industria transformadora de termoplàstics.

Ampliació d’un centre de mesura i transformació en mitja tensió d’una industria transformadora de termoplàstics.

Les obres de baixa tensió contemplen l'ampliació de nova maquinària i substitució d’algunes màquines per altres de més noves i de més potencia. Al projecte s’especifiquen les modificacions realitzades al quadre elèctric general i la instal·lació d’un nou quadre elèctric alimentat pel nou transformador.
També es legalitzen les instal·lacions d’una nova nau annexa que s’utilitzarà com a magatzem de productes de la mateixa empresa.
Les obres de mitja tensió contemplen la substitució d’un dels transformadors de 630 kVA  per un altre més potent; concretament  per un de 1.000 kVA. Juntament amb el canvi de transformador es substituirà l'aparellatge a l’aire antiga per cel·les íntegres en SF6.