Adequació i millora de 730 m² de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Adequació i millora de 730 m² de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Muntatge de 8 noves portes de 3 quiròfans, millora i adequació de les àrees contigues:
- Substitució de paviments i revestiments.
- Muntatge i millora dels arrambadors existents.
- Substitució de l'enllumenat per un de nou de tecnologia LED.
-Reforma d'oficis bruts i magatzems estèrils.
Totes les obres es van desenvolupar en un termini d'un mes.