· 

Reforma Àrea quirúrgica Q9, Q10 i Q11, i vestidors magatzem general Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Obres de conservació i millora de part de l'àrea quirúrgica i reforma integral d'un bloc de vestidors d'un hospital

Finalitzen els treballs de reforma de part de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Les obres han consistit en obres de conservació i millora de l'entorn dels quiròfans Q9, Q10 i Q11.

 

Amb aquests treballs s'han posat al dia una superfície aproximada de 730 m², substituint revestiments, paviments, instal·lacions d'enllumenat i adequant oficis - magatzems existents. També, s'han substituït les antigues portes de 3 quiròfans per unes de noves del tipus corredisses -hermètiques.

 

En la zona de magatzem general, s'han reformat completament els vestidors existents per generar una nova àrea de personal formada per una sala de descans-office i 2 nous vestidors. Així com, un nou bany per a personal extern. Les obres han afectat a uns 85 m² i han adequat part del moll de càrrega.

 

Totes les obres s'han desenvolupat en un termini de d'un mes i de 3 mesos respectivament.

 

Ecovat, ha col·laborat amb el servei de manteniment de l'hospital i amb Construccions Deumal en l'execució d'aquestes dependències.


Estat final de les obres d'adequació i muntatge de portes corredisses-hermètiques dels quiròfans 9, 10 i 11.


Reforma vestidors magatzem general


Finalizan los trabajos de reforma de parte del área quirúrgica del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. Las obras han consistido en obras de conservación y mejora del entorno de los quirófanos Q9, Q10 y Q11.

 

Con estos trabajos se han puesto al día una superficie aproximada de 730 m², sustituyendo revestimientos, pavimentos, instalaciones de alumbrado y adecuando oficios - almacenes existentes.

 

También, se han sustituido las antiguas puertas de 3 quirófanos por unas nuevas del tipo correderas -hermètiques.

 

En la zona de almacén general, se han reformado los vestuarios existentes para generar una nueva área de personal formada por una sala de descanso-office y 2 nuevos vestuarios. Así como, un nuevo baño para personal externo. Las obras han afectado a unos 85 m² y han adecuado parte del muelle de carga.

Todas las obras se han desarrollado en un plazo de un mes y de 3 meses respectivamente.

 

Ecovat, ha colaborado con el servicio de mantenimiento del hospital y con Construcciones Deumal en la ejecución de estas dependencias.