· 

Instal·lació Solar Fotovoltaica de 7 kWp a una casa a Santa Maria de Palautordera

Com fer més sostenible un Habitatge? Produint un 85% d'energia elèctrica amb panells solars fotovoltaics.

 

Ecovat posa en marxa una instal·lació solar fotovoltaica de 7 kWp en una casa de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental. La instal·lació funciona en règim d'autoconsum amb compensació d'excedents. 

 

La instal·lació està formada per 18 mòduls fotovoltaics de 390Wp cadascun, que sumen 7 kWp instal·lats i té capacitat per produir fins a 10.152 kWh/any.

 

En aquest cas, el consum anual de l'habitatge és de 12.000 kWh/any i s'espera cobrir fins a un 50% amb l'autoconsum. L'energia sobrant que no s'aprofiti directament a la casa, s'injectarà a la xarxa elèctrica i serà compensada en la facturació elèctrica. Aquesta xifra correspon al 35% del total del consum anual.

 

Per tant, la instal·lació solar generarà un 85% de l'energia elèctrica consumida a l'habitatge.

 

Així doncs, a banda de generar-se la seva pròpia energia, reduiran en 64 tones/any les emissions de CO2 al medi ambient.

 

A més, la planta inclou un sistema de monitorització via web i APP, tal com mostren algunes de les imatges següents.

 

Contacte 

Si l'interessa un estudi a mesura per instal·lar una planta fotovoltaica al seu negoci/habitatge i estalviar des del primer moment generant la seva energia, pot contactar amb Ecovat.


 

Ecovat pone en marcha una instalación solar fotovoltaica de 7 kWp en una casa de Santa Maria de Palautordera, en el Vallès Oriental. La instalación funciona en régimen de autoconsumo con compensación de excedentes.

 

La instalación está formada por 18 módulos fotovoltaicos de 390Wp cada uno, que suman 7 kWp instalados y tiene capacidad para producir hasta 10.152 kWh / año.

 

En este caso, el consumo anual de la vivienda es de 12.000 kWh / año y se espera cubrir hasta un 50% con el autoconsumo. La energía sobrante, que no se aproveche directamente en la casa, se inyectará a la red eléctrica y será compensada en la facturación eléctrica. Esta cifra corresponde a un 35% del consumo anual.

 

Por lo tanto, el sistema fotovoltaico generará un 85% de la energia eléctrica consumida en el hogar.

 

Así pues, además de generarse su propia energía, reducirán en 64 toneladas / año las emisiones de CO2 al medio ambiente.

 

Además, la planta incluye un sistema de monitorización vía web y APP, tal como muestran algunas de las siguientes superiores.

 

Contacto

Si le interesa un estudio a medida para instalar una planta fotovoltaica a su negocio / vivienda y ahorrar desde el primer momento generando su propia energía, puede contactar con Ecovat.