· 

Reforma de 350 m² de l'àrea de cardiologia de la 7a planta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

A finals del mes de gener es va inaugurar el nou servei de Cardiología. Es disposa de nova infraestructura adaptada a les necessitats actuals per poder utilitzar les últimes tecnologies

Ecovat ha redactat el projecte executiu i ha dut a terme la direcció de les obres de la reforma d'aquest sector hospitalari de l'hospital de referència de Girona. 

 

L'equipament s'ha equipat amb les últimes tecnologies per a la diagnosi amb imatge, gràcies a la donació de fons per a la compra i per a la reforma de la Fundació Bravo.

 

Aquesta obra ha afectat els següents àmbits de la nova àrea d'imatge cardíaca avançada i de les dependències contigues:

- Reforma integral de l'àrea de consultes, incloent tots els revestiments.

- Reforç estructural de l'edifici, amb redacció de projecte específic, incloent la ignifugació de pilars i bigues.

- Reforma integral de les instal·lacions, incloent la renovació total del sistema de climatització, baixa tensió, telecomunicacions, enllumenat, fontaneria, sanejament, gasos medicinals i ventilació.

 

 

 

Totes les obres s'han desenvolupat en un termini de sis mesos.

 

La notícia ha estat recollida pel Diari de Girona: enllaç AquíEcovat ha redactado el proyecto ejecutivo y ha llevado a cabo la dirección de las obras de la reforma de este sector hospitalario del hospital de referencia de Girona.

 

El equipamiento se ha equipado con las últimas tecnologías para el diagnóstico con imagen, gracias a la donación de fondos para la compra y para la reforma de la Fundación Bravo.

 

Esta obra ha afectado a los siguientes ámbitos de la nueva área de imagen cardíaca avanzada y de las dependencias contiguas:

- Reforma integral del área de consultas, incluyendo todos los revestimientos.

- Refuerzo estructural del edificio, con redacción de proyecto específico, incluyendo la ignifugación de pilares y vigas.

- Reforma integral de las instalaciones, incluyendo la renovación total del sistema de climatización, baja tensión, telecomunicaciones, alumbrado, fontanería, saneamiento, gases medicinales y ventilación.

 

Todas las obras se han desarrollado en un plazo de seis meses.

 

La noticia ha sido recogida por el Diario de Girona: enlace Aquí